Peking Cat Njord och K-kullen

Då Noor köptes som sällskapskatt hade vi inte tillåtelse att ta en kull på henne själva utan Tina Örje från Peking Cat, hennes uppfödare, lät oss agera fodervärdar för en parning/kull. Lämplig hane fann vi i Luleå hos Inger Björklund och Kintza's. En röd välpälsad hane med ett underbart temperament.

Kintza's Curry

Länk till S*Kintza's

Tycke uppstod och vi väntade med spänning på "hallonen" som visade sig efter ca tre veckor. Dräktigheten fortlöpte utan problem och på natten till dag 64 vaknade jag 02:45 av att Noor låg i min säng och krystade. förflyttade henne snabbt till bolådan och efter 15 minuter föddes Kraka som jag hjälpte till att avnavla. Resterande tre kattungar föddes inom loppet av tre timmar och Noor skötte sig exemplariskt. 2017-12-21 var K-kullen född

Unge 1

Peking Cat Kraka

Unge 3

Peking Cat Karl

Unge 2

Peking Cat Krimhild

Unge 4

Peking Cat Kara

SE*Lovling Nest

Copyright @ 2017 Katja & Tomas Löfling